Nabízíme

  • komplexní zajištění školních výletů a vícedenních sportovních kurzů  
  • personální zajištění podle propozic MŠMT
  • "Cykloškolička" - zdokonalení techniky jízdy na kole a jeho ovládání

 

 

 

  •        - přeprava osobních zavazadel
  •        - doprovodné vozidlo k dispozici po celou dobu kurzu
  •        - výběr lokality a plánování tras s ohledem na fyzické dispozice
  •        - základním mottem je vybudování pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám

 

 

Součástí jsou teoretické přednášky:                               

  • Zdravotní benefity adekvátních pohybových aktivit - cykloturistika
  • Cyklista a bezpečnost silničního provozu
  • První pomoc při úrazech