Školní výlety a cyklokurzy

Komplexní zajištění školních výletů a vícedenních sportovních kurzů  

  • personální zajištění podle propozic MŠMT
  • "Cykloškolička" - zdokonalení techniky jízdy na kole a jeho ovládání
  •  přeprava osobních zavazadel
  •  doprovodné vozidlo k dispozici po celou dobu kurzu
  •  výběr lokality a plánování tras s ohledem na fyzické dispozice
  •  základním mottem je vybudování pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám

Součástí jsou teoretické přednášky:                               

  • Zdravotní benefity adekvátních pohybových aktivit - cykloturistika
  • Cyklista a bezpečnost silničního provozu
  • První pomoc při úrazech